calamiteiten

Innovatie

innovatie dakdekkenInnovatie en ervaring combineren

Daken zijn onze passie. Door nieuwe ontwikkelingen en continue innovatie houden wij onze kennis op peil. Leren wij onze veiligheid verder te verhogen, minder handelingen te doen met minder milieubelasting. Door nieuwe methodes van hergebruik werken wij aan duurzaamheid en helpen u aan een duurzaam dak.

Kennis en ervaring delen

Waarom zou je een (nieuwe) klant dezelfde ervaring en schade laten ondervinden terwijl dit met kennis is te voorkomen. Prominent deelt de ervaringen en mogelijke oplossingen met andere klanten en zorgt voor preventieve oplossingen om schade te beperken. Door kennis te willen delen groeit deze mede door inbreng van anderen tot nieuwe innovaties, die tijd en kosten bespaart of veilig werken stimuleert en milieubelasting vermindert. Kennis delen realiseert niet alleen een sterk team tussen Prominent en u, maar genereert mogelijkheden in de nieuwe economie zoals een duurzame kostenbesparing.

 

  • Duurzame oplossingen kunnen ook worden gecreĆ«erd vanuit financieel perspectief; bijvoorbeeld een langere levensduur van uw dak door preventief onderhoud levert met een beperkte investering een groot rendement.
  • Een gemonitord daksysteem biedt meer zekerheid tot hergebruik of opwaardering vanuit een duurzaamheidsstandpunt en energie- en grondstofbesparing.
  • Prijs en kwaliteit afstemmen op de economische levensduur van een dak levert wellicht geringere opbrengst voor Prominent als dakspecialist, maar maatwerk in duurzaamheid voor haar klanten.
  • Innovaties en hergebruik van dak- en isolatieproducten realiseren vaak een meer duurzame keuze dan een compleet nieuw daksysteem.

Een dak niet alleen om een pand veilig en droog te houden

Een dak kan meer zijn dan een noodzaak. Zo zijn er genoeg andere opties waar het dak voor gebruikt kan worden.

Groenvoorziening en recreatieMossedum-in-bloei-300x297

Afhankelijk van de dakconstructie en toegankelijkheid van het dak kunnen er prachtige groene oplossingen worden gerealiseerd. Deze groene oplossingen bieden naast comfort voor recreatie en uitstraling geweldige isolerende functies.

Waterbuffering in stedelijke gebieden

In een steeds natter wordend Nederlands klimaat is er behoefte aan waterbuffering. Grote steden bieden zelfs subsidiemogelijkheden bij toepassing van groendaken of daken met waterbuffering om de belasting op haar afwateringssysteem te verminderen. Ook deze oplossingen bieden prachtige bijkomende isolerende functies.

Energievoorziening

Toepassingen van PV-systemen voor opwekking van elektra is ruim bekend. In de huidige tijd van geringe spaarrente kunnen dergelijke oplossingen ook financieel interessante investeringen zijn. Opwekking van thermische energie (warmte-koude) wordt minder toegepast maar kunnen zelfstandig of als onderdeel van een installatie grote rendementen realiseren.

Sportvoorziening en recreatie

In stedelijke gebieden met beperkte ruimte voor sport en recreatie worden op daken steeds vaker sportvelden aangelegd voor o.a. tennis, basketbal en voetbal. Ook terrassen voor horeca kunnen worden gerealiseerd op deze locaties met prachtig uitzicht. Beleef wat Prominent Daken voor u kunt betekenen.